【HƯỚNG DẪN】Cách mở đĩa cd trên laptop

Trong Windows Media Player, bạn có thể phát CD âm thanh, dữ liệu CD và DVD dữ liệu chứa nhạc hoặc tệp video (còn được gọi là CD phương tiện). Bạn cũng có thể phát CD video (VCD), tương tự như DVD, mặc dù chất lượng video không cao.

Nếu bạn có ổ đĩa DVD và bộ giải mã DVD tương thích được cài đặt trên máy tính, bạn có thể sử dụng Windows Media Player để phát đĩa DVD-Video — đây là loại DVD phân phối phim. Nếu bạn gặp một lỗi cho biết rằng bạn đang thiếu bộ giải mã DVD, hãy chọn Trợ giúp Web trong hộp thoại thông báo lỗi để xác định cách nhận bộ giải mã.

Cách phát CD hoặc DVD

  1. Lắp đĩa bạn muốn phát vào ổ đĩa.Thông thường, đĩa sẽ bắt đầu phát tự động. Nếu đĩa không phát hoặc nếu bạn muốn phát một đĩa đã lắp vào, hãy mở Windows Media Player và sau đó, trong Thư viện Player, chọn tên đĩa trong ngăn điều hướng.
  2. Nếu bạn đã lắp DVD, hãy chọn tên DVD hoặc tên chương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *